Making of torso.

part 1.: Hľadanie príbehov

Projekt torso. Myi Javorkovej, je autorskou kolekciou solitérnych úžitkových predmetov z dreva v kombinácii s kovom a keramikou, ktoré sú nositeľmi osobných príbehov desiatich reálnych žien. V každom z týchto objektov, sa spája myšlienka neúplnej sochy a nedokončeného príbehu. Objekt je vždy je venovaný jednej osobe, žene. Je jej portrétom, spoveďou, či nositeľom jej príbehu.

Toto sú vybrané fragmenty vyzbieraných spovedí.

Celé príbehy budú súčasťou verejnej prezentácie vo forme voľne dostupnej brožúry.

Projekt formou štipendia podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia