part 2.: skice a návrhy

Projekt torso. Myi Javorkovej, je autorskou kolekciou solitérnych úžitkových predmetov z dreva v kombinácii s kovom a keramikou, ktoré sú nositeľmi osobných príbehov desiatich reálnych žien. V každom z týchto objektov, sa spája myšlienka neúplnej sochy a nedokončeného príbehu. Objekt je vždy je venovaný jednej osobe, žene. Je jej portrétom, spoveďou, či nositeľom jej príbehu.

Toto je výber procesu skicovania a finálne návrhy objektov.

Projekt formou štipendia podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia